top of page

Förskolan Nickby barnträdgårds utrymmen finns i ett gammalt egnahemshus med en egen trygg gård där det finns gott om utrymme för lek och rörelse. Inomhus finns det flera små rum som gör det möjligt att dela in barnen i mindre grupper, vilket skapar trygghet och lugn. Rummen är också ideala för skapandet av fantasifulla och inspirerande lek- och lärmiljöer.

Vår närmiljö är något vi värdesätter stort - vi erbjuder skogsmulleverksamhet, experimenterar, upptäcker och utforskar i skog och natur. Språket spelar också en viktig roll hos oss; i den dagliga verksamheten använder vi oss av sånger, rim, ramsor och sagor som stöder och stärker barnets språkliga medvetenhet. Vi strävar efter att barnen blir trygga, initiativtagande och självständiga individer samt finner glädje i att upptäcka och lära sig.

Verksamheten drivs av en ideell garantiförening bestående av bl.a. föräldrar. Förskolan Nickby barnträdgård erbjuder utöver förskola även kompletterande småbarnspedagogik för 6-åringar. Vi serverar hälsosamma måltider 3 gånger per dag. Förskolan har ett servicesedelavtal med Sibbo kommun - avgiften för småbarnspedagogiken är alltså den samma som i kommunala daghem.

Genom ett smidigt och flexibelt samarbete med Sibbos skolor får barnen på ett spännande men framför allt tryggt sätt bekanta sig med sin framtida skola tillsammans med sina blivande klasskamrater.

Vill du ge ditt barn ett oförglömligt förskoleår? Nickby barnträdgård är förskolan med det lilla extra!

"Lek är den högsta formen av forskning."

- Albert Einstein

"Jag vill skriva för en läskrets som

kan skapa mirakel.

Endast barn skapar

mirakel när de läser."

- Astrid Lindgren

"När en del tycker att man är stor, och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal."

- Astrid Lindgren

"Om du vill att ditt barn skall bli begåvat - läs för det! Om du vill att det ska bli ännu mer begåvat - Läs lite till!"

- Albert Einstein

aa81b0318d6fab4fbe23ecf30054beb4.png
aa81b0318d6fab4fbe23ecf30054beb4.png
Brita-Maria-Renlund-logo-standard.jpg
lekislogo_edited.jpg
bottom of page