top of page

Nickby barnträdgård är inhyst i ett gammalt egnahemshus med en egen trygg gård där det finns gott om utrymme för lek och rörelse. Utrymmena inomhus med flera små rum gör att det är möjligt att dela in barnen i smågrupper, vilket skapar lugn och trygghet. Rummen är ändamålsenliga, ljusa och inbjuder till lek, spel och utforskande.

 

Vi värdesätter stort den kringliggande naturen och miljön. Vi erbjuder skogsmulleverksamhet, experimenterande samt utforskande av natur och miljö. Språket spelar också en viktig roll hos oss; i den dagliga verksamheten använder vi oss av sånger, rim och ramsor och sagor som stöder och stärker barnets språkliga medvetenhet.

 

Genom ett fint samarbete med Sibbos skolor får barnen på ett spännande men tryggt sätt bekanta sig med sin blivande skola tillsammans med sina blivande klasskamrater. 

 

Med respekt för barnets egna utvecklingsnivå strävar vi efter att barnen blir trygga, initiativtagande och självständiga individer som finner glädje i att upptäcka och lära sig.

"Lek är den högsta formen av forskning."

- Albert Einstein

"Jag vill skriva för en läskrets som

kan skapa mirakel.

Endast barn skapar

mirakel när de läser."

- Astrid Lindgren

"När en del tycker att man är stor, och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal."

- Astrid Lindgren

"Om du vill att ditt barn skall bli begåvat - läs för det! Om du vill att det ska bli ännu mer begåvat - Läs lite till!"

- Albert Einstein

aa81b0318d6fab4fbe23ecf30054beb4.png
aa81b0318d6fab4fbe23ecf30054beb4.png
Brita-Maria-Renlund-logo-standard.jpg
lekislogo_edited.jpg
bottom of page