top of page

Nickby barnträdgård

lekislogo.jpg

Garantiföreningen för Nickby barntädgård rf. grundades i maj 1965 av aktiva föräldrar. Barnträdgården startade sin verksamhet i nuvarande Kyrkoby skola. 

 

Verksamheten flyttades senare till Bärlunds villa. Idag är det stället där korsningen mellan Stora byvägen och Nickbyvägen går.

I oktober 1965 flyttade barnträdgården in i det numera rivna huset som kallades "Puukoulu".

20 år senare, under hösten 1985, flyttade barnträdgården in i veterinärvillan som idag kallas Solåker.

 

Från och med hösten 1989 har barnträdgården hållit sin verksamhet vid Klockars på gamla byvägen 17. Nickby barnträdgård var tidigare känt under namnet "Lekis", och säkert så även idag enligt flera Sibbobor!

Tidigare bestod verksamheten av två dagvårdsgrupper; förmiddagsgruppen Myrorna och eftermiddagsgruppen Nyckelpigorna.

Fr.o.m 2001 började Nickby barnträdgård erbjuda lagstadgad förskolverksamhet med kompletterande småbarnspedagogik.

 

Tillsammans heter vi alla nu nyckelpigorna.

aa81b0318d6fab4fbe23ecf30054beb4.png
aa81b0318d6fab4fbe23ecf30054beb4.png

Vill du sätta en guldkant på förskolebarnens vardag?

Du kan bidra till förskoleverksamheten genom att betala in valfri summa till föreningen. Pengarna går oavkortat till förmån för barnen. 

TACK!

Konto: FI14 4055 7040 0114 97

Garantiföreningen för Nickby barnträdgård rf. består även idag av ett antal aktiva föräldrar. Ordförande för föreningen är Marco Dahlstedt. I frågor angående föreningen kan man kontakta Marco direkt på 

marco.dahlstedt@gmail.com .

Brita-Maria-Renlund-logo-standard.jpg
lekislogo_edited.jpg
bottom of page